განათლების ევოლუცია და მთავარი პრინციპები

მარტინ ლუთერი მიიჩნევდა, რომ ყველა ბავშვს, მიუხედავად მათი სოციალური წარმომავლობისა, უნდა შეეძლოს წიგნის დამოუკიდებლად კითხვა. ამ თეზის...

გაეცანი ვრცლად

„ფარული აგრესია“

მანიპულაციის ერთ-ერთი ხერხია განდგომილი პოზიცია, რომლის დროსაც „მსხვერპლს“ არ ეძლევა საკუთარი ემოციებისა და აზრების გამოხატვის საშუალებ...

გაეცანი ვრცლად

„სწორი კომუნიკაცია სხვებთან და საკუთარ თავთან“

თქვენს ცხოვრებაში რამე ისე თუ არ ხდება, როგორც გინდათ, რომ მოხდეს, ესეც კომუნიკაციის შეცდომაა – რაღაცას ისე არ ვაკეთებთ, როგორც საჭიროა...

გაეცანი ვრცლად

„პლატონური იდეალიზმი“

დავუშვათ, მე ისეთ ქვეყანაში ვიმყოფები, სადაც გამოცდაზე ინტერნეტიდან არც ერთი სტუდენტი არაფერს არ იწერს, პლაგიატი საერთოდ არ არის. ვთქვა...

გაეცანი ვრცლად

თვითშეფასება და შვილის თვალებით აღქმული სამყარო

ადეკვატური თვითშეფასების ჩამოყალიბებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს თანმიმდევრულ და ეტაპობრივ მიდგომას. ბავშვის გარემოში ყველამ თანაბრად უნდ...

გაეცანი ვრცლად

„სტერეოტიპები“ – ფსიქოლოგი ზურა მხეიძე

არსებობს ასეთი შეხედულება, რომ ბავშვებს ქცევითი სტერეოტიპები არ უნდა მივცეთ, იმიტომ რომ სტერეოტიპი ცუდია და მაგალითად, სქესი საერთოდ თვ...

გაეცანი ვრცლად

ეპიკურე და სიკვდილის შიში

ერთხელ სრული ანესთეზიის პროცესის გავლა მომიწია. მაინტერესებდა, როდის დავიძინებდი და, საერთოდაც, როგორ წარიმართებოდა პროცესი. მეგონა, ჯე...

გაეცანი ვრცლად

სტოიციზმი ცხოვრების წესის შესახებ

ისევე როგორც ბევრი სხვა ფილოსოფიური სკოლის, ასევე სტოიციზმის დანიშნულებაც არის ცხოვრების საუკეთესო წესისა და სტილის დემონსტრირება. სტოე...

გაეცანი ვრცლად

„თამაში, როგორც ბავშვის ქცევა და განმავითარებელი აქტივობა“– ფსიქოლოგი ნინო ბუაძე

რა არის თამაში? − ეს არის სამყაროს შეცნობის საუკეთესო შესაძლებლობა; მომზადებაა რომ შეძლო გაითამაშო როლები, ქცევები, მიიღო კითხვებზე პას...

გაეცანი ვრცლად

„ადიქტური ქცევის ფსიქოლოგიური თავისებურებები“ – ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა

ადიქტური ქცევა არის დევიანტური (გადახრილი) ქცევა და არსებობს ადიქტური ქცევის მქონე ტიპის ფსიქოლოგიური თავისებურებები. ეს თავისებურებები...

გაეცანი ვრცლად